Sikre og effektive katalytiske og termiske forbrændingsanlæg til rensning af organiske opløsningsmidler


LESNI har solid erfaring inden for projektering og levering af forbrændingsanlæg, der sikkert og effektivt fjerner og nedbryder opløsningsmidler, til en række industrier. LESNI A/S projekterer og leverer nøglefærdige pakkeløsninger med katalytisk efterforbrænding, regenerativ efterforbrænding med to, tre eller fem reaktionsenheder, samt varmegenvinding.

De termiske forbrændingsanlæg bruger termisk forbrænding til at nedbryde de luftbårne, organiske forbindelser (f.eks. VOC) og opløsningsmidler til kuldioxid og vanddamp. Rensningseffekten overstiger 99+ % med et meget lavt energiforbrug, takket være den høje, termiske effektivitet og systemets varmegenvinding.


Applikationer

  • Katalytisk og termisk efterforbrændning
  • Rekuperativ efterforbrænding
  • Regenerativ efterforbrænding