Sterilisation af medicinsk udstyr


Den sikre løsning til rensning af afkastluft indeholdende ethylenoxid. LESNIs innovative og effektive løsning til rensning af afkastluft fra sterilisationen af medicinsk udstyr. Det højteknologiske "state of the art" system opfylder de gældende restriktive lovkrav og standarder med en høj rensningseffektivitet.

LESNIs balancer/forbrændingsanlæg er en effektiv og sikker løsning til rensning for den farlige ethylenoxid. Løsningen sikrer en minimal emission (pt. målt til 0,5 mg/Nm³ iht. TA-Luft). LESNI projekterer og leverer også integrerede for- og efterbehandlingstunneler til denne industri. Løsningen er omkostningseffektiv takket være varmegenvindingen. Det katalytiske forbrændingsanlæg nedbryder de flygtige opløsningsmidler, samtidig med at afkastet fra vakuumpumpen og dennes spærrevand renses.