Ansvarsfraskrivelse/juridisk meddelelse


Alle oplysningerne på dette websted leveres "som de er og forefindes", og LESNI fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier, det være sig udtrykkelige, stiltiende eller lovmæssige, herunder, men ikke begrænset til, alle stiltiende garantier vedrørende salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af rettigheder. 

LESNI A/S træffer passende foranstaltninger for at sikre, at oplysningerne på dette websted er korrekte og aktuelle, men LESNI A/S giver ingen garanti for korrektheden eller fuldstændigheden af disse oplysninger eller dette websted, og kan til enhver tid nedlægge webstedet uden varsel. Oplysningerne på dette websted er UDELUKKENDE vejledende.

LESNI A/S fralægger sig ansvaret for brugen eller indholdet af de oplysninger på et hvilket som helst websted, der er linket til dette websted.

Henvendelser og oplysninger, der sendes til LESNI A/S, bliver LESNIs ejendomsret og kan anvendes uden begrænsninger. Forespørgsler bliver ikke behandlet fortroligt.

Hverken LESNI A/S eller virksomhedens associerede selskaber er ansvarlige for tab, skader eller virusangreb, som måtte være pådraget den besøgendes computerudstyr som følge af brug af webstedet.

Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet på dette websted er underlagt den gældende danske lovgivning. Enhver tvist relateret til ansvarsfraskrivelsen, som ikke kan løses ved forhandling, skal afgøres ved domstolene i Danmark.

THIS SITE USES GOOGLE ANALYTICS
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.