Viden og support


Vi har et stort og indgående markedskendskab – og dermed en dybtgående viden om de forskellige teknologiers styrker og svagheder. Derfor kan vi med sikkerhed vurdere deres faktiske effektivitet og egnethed til løsning af de forskellige opgaver.

Både i Europa, USA og Asien har vi et direkte samarbejde med nogle af de førende virksomheder inden for industriel luftrensning. Hermed sikrer vi en løbende overvågning af produktudvikling, vurdering af fordele, gennemførelse og re-engineering af forretningsmetoder og viden.

Desuden har vi det kendskab til alle økonomiske forhold, som er nødvendigt for at beregne og vurdere både anlægs- og driftsomkostninger, og garantere en optimal løsning.