Originale reservedele


Som en del af det rådgivende ingeniørarbejde, skal dokumentationen til det leverede anlæg indeholde en specificeret liste over reservedele og komponenter.

Reservedele skal altid erhverves gennem LESNIs Service & reservedelsafdeling. For yderligere oplysninger og support, kontakt LESNI via e-mail info@lesni.com.