Fjerner og nedbryder lugt fra kafferistning


Fødevareindustrien bør vælge de mest avancerede og effektive løsninger til rensning af afkastluft og emissioner. Selvom mange godt kan lide duften af frisk kaffe, skal kafferistningsindustrien fjerne generende lugte og øvrige emissioner fra fremstillingsprocessen, eftersom der, udover kaffearomaen, også udledes øvrige flygtige stoffer som aldehyder, alkoholer, tjæresyrer, keton, aminer og merkaptaner.


Særlig vigtigt ved rensning af afkastluft fra kafferistning er de nitrogenholdige stoffer (som fx aminer) samt de svovlholdige stoffer (som fx merkaptaner). En måling af afkastluft, der ikke er renset, har vist niveauer op til 3x105 lugtenheder, hvilket svarer til en lugtkoncentration på 10.000 mg/m³ som samlet mængde kulstof.