Vi projekterer netop det anlæg, som giver den optimale løsning på de stillede krav – så effektivt og økonomisk som muligt


LESNI A/S er specialiseret som leverandør af standard teknologier og innovative løsninger til rensning af industriel afkastluft. Målet er at fjerne og nedbryde generende lugte, giftgasser, opløsningsmidler, støv og aggressive gasser.


Siden 37 år har vi projekteret, leveret og installeret over 1.000 luftrensningsanlæg i hele verden. Disse højteknologiske anlæg dækker et bredt spektrum af luftmængder fra 50 m³/h til 400.000 m³/h.

LESNI skræddersyr systemer til hvert projekt og konstruerer efter kundens ønsker og behov. Systemerne opfylder lokale og internationale lovkrav og standarder med stor vægt på sikkerhed, pålidelighed og energibesparelse.

LESNI løser opgaver for praktisk taget alle slags industri- og produktionsvirksomheder, og tilbyder bl.a.: Projektering og levering af anlæg til rensning af forurenet luft indeholdende spildgas, opløsningsmidler og lugt. Termiske, katalytiske og regenerative forbrændingsanlæg, der sikkert og effektivt renser afkastluft fra diverse produktionsprocesser. Anlæg til rensning af spildgas og afkastluft samt nedbrydning af giftgasser, som fx ammoniak, syredampe og mange andre typer giftgasemissioner. 

Løsninger, inkl. kemiske gasskrubbere, til rensning af halogenerede stoffer, flygtige organiske forbindelser og lugt. Adsorption af industrigasser og genvinding af opløsningsmidler. Roterende og faste VOC-koncentratorer. DeNOx-anlæg. Sodreduktion. Reduktion af ethylenoxid fra tankstationer og sterilisation af medicinsk udstyr.

Reduktion af klorerede stoffer (CFC, HCFC, HFC og øvrige ozonlagsnedbrydende stoffer) genvinding af køleskabe og frysere. Destruktion af lugt fra slagterier og kødfoderfabrikker, tørring af spildevandsslam og spildevandsbehandlingsanlæg.