LESNI leverer luftrensningsanlæg til en række industrier


Kabel og elektronikproduktion
Dieselelproduktion
Rensningsanlæg (slam og spildevand)
Glasfiberproduktion
Støberier
Halvlederindustri
Opløsningsmiddelhåndtering
Spildevandsbehandlingsanlæg