Fortræffelighed


LESNIs effektive og kombinerede CFC genvindingsanlæg er den ultimative løsning til "WEEE" (elektrisk og elektronisk udstyr) og rensning af ozonlagsnedbrydende stoffer fra defragmentering og genvinding af køleskabs- og fryserelementer.

Den effektive teknologi er den eneste komplette løsning til en sikker nedbrydning af ozonlagsnedbrydende stoffer som fx R11, R12 og øvrige kølemidler; samt øvrige kulbrintekølemidler som pentan og isobuten, der bruges i moderne køleskabe. Systemet opfylder de højeste krav og standarder, og genererer ikke skadeligt spildevand.

FORDELE

  • Hydrolyse af freon 11 og 12 (R11 og R12)
  • Oxidering af cyclopentan
  • Reduktion afaffald og bortskaffelse
  • Reduktion af driftsomkostninger

 

FORTRÆFFELIGHED

Systemet består af 5 forskellige faser, der renser afkastluften for forskellige forurenende stoffer:

  1. Støvfilter (renser afkastluften for støvpartikler og skum)
  2. Adsorber (fjerner tungmetaller)
  3. Katalytisk enhed (hydrolyse af CFC, HFC, HCFC og VOC)
  4. Kemisk skrubber (absorbering af HCl)
  5. Neutraliserende (spildevandbehandling)