LESNIs højteknologiske og effektive løsning til rensning af afkastluft indeholdende svovlbrinte (H2S)


LESNI innovative og omkostningseffektive teknologi bruger et standardfilter i et egnet materiale med imprægneret aktivkul.


Løsningen fjerner effektivt svovlholdige stoffer fra biogas, takket være en kemisk adsorption, "kemisorption", og forebygger derved skader på biogasanlægget, hvilket giver færre eftersyn og forlænger anlæggets levetid. LESNIs aktivkulfiltre er velegnet til at fjerne H2S fra få - til flere tusinde - ppm med en høj rensningseffektivitet.