Luftrensning med fysiske og kemiske luftvaskere


LESNI projekterer og fremstiller forskellige luftvaskere til rensning af procesgas fra produktionsprocesser samt til filtrering af afkastluft.

Luftvaskere anvendes til luftforureninger, hvor de forurenende stoffer kan opløses i vand. Anlægget er opbygget i et materiale, der er egnet til den aktuelle opgave. I mange anlæg er pH-styring installeret. Anlægget leveres med ventilator og andet udstyr, som garanterer sikker og effektiv drift samt opfylder de gældende krav.


Applikationer

Jetskrubbere, Rensning med vandforstøvning, 
Venture-vaskere, Luftkolonnevaskere