Reduktion og nedbrydning af lugtgener fra fødevareproduktion


Reduktion og nedbrydning af lugtgener fra fødevareproduktion

Integration af by og industrimiljøer kan betyde at industrivirksomheder pludseligt må træffe foranstaltninger for lugtreduktion fra eksistrende afkast, da der nu sættes grænser for lugtemissioner f.eks. 5 LE/m³ i boligområder og 10 LE/m³ i industriområder

Forædling af fødevarer og produktion af ingredienser, smagstilsætning, kunsttarme, genanvendelse af f.eks. ost, røgning/rygning af varer, forarbejdning af fisk, fermentering er alle processer som kan afgive lugte som kan genere.Desuden kan håndtering af organisk affald fra fødevareindustrien kræve rensning af luften og opståede gasser.

Lugtgenerne er dels diffuse, dels kan de med fordel opsamles og bearbejdes tæt på kilden.

LESNI kan rådgive omkring behov lugtmålinger (olfaktometer/olfaktri, Gaschromatograf/Massespektograf - GCMS), anvise BAT løsninger uden højere skorstenshøjde og levere udstyr til fjernelse/eliminering af de stoffer og processer som typisk er årsag eller involveret i forbindelse med problemer med lugt.