Rensning af H2S fra biogas


LESNI har næsten 35 år brugt aktivkulfiltre til rensning af afkastluft indeholdende opløsningsmidler. Aktivkulanlæg anvendes til rensning af afkastluft indeholdende opløsningsmidler – så emissionerne opfylder de gældende lovkrav – samt til genvinding af visse opløsningsmidler. Aktivkulfiltre bliver i stor udstrækning anvendt til adsorption af opløsningsmidler og/eller lugtstoffer samt til biogas- og spildevandsrensning.

Biogas produceres ved nedbrydning af biologiske substrater, som fx kvæg- og svinegødning, fodermajs etc. Ved forbrænding af biogas produceres el- og termisk energi. Desværre dannes der også uønskede biprodukter, fx hydrogensulfid (H2S). Hydrogensulfid reagerer under varmeudvikling med svovldioxid og vanddamp. Under tryk- og varmeudviklingen dannes svovlsyre (H2SO3), der har en negativ, ætsende virkning ved senere anvendelse af biogassen.

En næsten komplet afsvovling af biogas er nødvendig. LESNIs højteknologiske og omkostningseffektive teknologi anvender et aktivkulfilter, der fjerner svovl fra biogas ved en kemisk adsorption, og derved forebygger skader på gasmotorer og forlænger dennes levetid.

LESNIs aktivkulfiltre er velegnet til at fjerne H2S fra få ppm til over 1.000 ppm (flere tusinde ppm) med en høj rensningseffektivitet.