CFC-Abatement-Plant


Anlæg til rensning af ozonlagsnedbrydende stoffer og af CFC & pentan fra skum- og isoleringsmateriale, genvinding af køleskabs- og fryserelementer

LESNIs kombinerede anlæg til rensning luft med indhold af opløsningsmidler og ozonlagsnedbrydende stoffer. Mange anlæg består af flere rensningsfaser, hvor luften i modstrøm møder en kemisk skrubber - en kompakt, fordelagtigt og omkostningseffektiv genvindingsløsning.


Fortræffelighed

Løsningen renser emissioner fra genvindingsprocessen og mindsker derved bortskaffelse og driftsomkostningerne. De effektive og højteknologiske anlæg er med stor succes installeret i hele Europa og USA. Blandingen af organiske og ikke-organiske gasarter, der dannes under den mekaniske pulverisation, samt genvinding af opskumningsmiddel fra isoleringsmaterialet i køleskabe og fryseren renses i overensstemmelse med EU-direktivet om flygtige organiske forbindelser.

Systemet består af 5 forskellige faser, der renser afkastluften for forskellige forurenende stoffer:

  1. Støvfilter (renser afkastluften for støvpartikler og skum)
  2. Adsorber (fjerner tungmetaller)
  3. Katalytisk enhed (hydrolyse af CFC, HFC, HCFC og VOC)
  4. Kemisk skrubber (absorbering af HCl og HF)
  5. Neutraliserende spildevandbehandling

 

Fordele

  • Hydrolyse af freon 11 og 12 (R11 og R12)
  • Oxidering af cyclopentan
  • Reduktion af affald
  • Reduktion af driftsomkostninger

LESNI CFC Abatement Plant